VietPIT - Hướng dẫn quy đổi Net-Gross
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Hướng dẫn quy đổi Net-Gross
File size: 1.4MB
UNKNOWN
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 03/04/2013
Hướng dẫn qui đổi thành thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân nhận thu nhập Net ... 
File size: 32KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Cách tính thuế TNCN đối với lương NET ... 
File size: 65.9KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2012
Hướng dẫn phương pháp quy đổi trong trường hợp có thu nhập sau thuế (thu nhập NET)ở nhiều nơi ... 
File size: 41.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 13/12/2011
Thuế TNCN chi đào tạo cho người lao động
_Qui đổi net-gross ... 
File size: 1MB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
Hướng dẫn cách quy đổi thu nhập sau thuế (Net) ra thu nhập trước thuế(Gross)đối với các khoản thu nhập tổ chức chi trả thu nhập trả thay như tiền nhà, bảo hiểm... ... 
 Page: 1 [2<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES