VietPIT - Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
File size: 33.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 30/03/2012
tiền ăn gữa ca trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ... 
File size: 36.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 30/03/2012
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức trong thời gian từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 ... 
File size: 31KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/03/2012
Hướng dẫn việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ) nước ngoài trả thu nhập cho nhân viên nhà thầu thực hiện các công việc tại Việt Nam ... 
File size: 54KB
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 06/12/2011
Thuế TNCN đối với thừa kế là Hợp đồng góp vốn, cổ phíêu, xe ... 
File size: 48KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 20/12/2011
Hứớng dẫn xử lý về chứng từ khấu trừ thuế trong trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế

... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15
[16] [17] [18] [19] [2021 [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES