VietPIT - Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
File size: 47.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 17/04/2012
Thuế TNCN cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại VN:
...cá nhân không cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, nhận luơng và các khoản thu nhập khác do cty chi trả cho công việc tiến hành tại Việt Nam thì cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% trên khoản thu nhập từ tiền luơng, tiền công và các khoản thu khác phát sinh do thực hiện các công việc tại Việt Nam ( không phân biệt nơi chi trả thu nhập). ... 
File size: 59KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 30/03/2012
Mức Tiền ăn gữa ca được miễn thuế thu nhập cá nhân ... 
File size: 48.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 05/04/2012
Phụ cấp chịu thuế:
ngoài tiền công, tiền lương khoản tiền đi lại, ăn ở và chi phí cá nhân khác thì khoản chi phụ cấp bằng tiền này phải tính vào thu nhập chịu thuế ... 
File size: 57.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 05/04/2012
Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân trong giai đoạn từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn không thuộc diện được giảm 50% thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ... 
File size: 49KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 11/04/2012
Phụ cấp phải tính vào TNCT:
...khoản phụ cấp công vụ và phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, không phải là những khoản phụ cấp được trừ nêu trên do vậy phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15
[16] [17] [1819 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES