Banner 1Banner 2Banner 3
Giới thiệu

Chuyên trang hỗ trợ thông tin Thuế TNCN

Website VietPIT.com được thành lập bởi những người có nhiều tâm huyết và đam mê về lĩnh vực thuế Thu nhập cá nhân là Công chức Phòng Quản lý Hộ kinh doanh - Cá nhân và Thu khác (QLHKDCN) - Cục Thuế TP.HCM.

Nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế thuận lợi trong việc tìm hiểu chính sách thuế Thu nhập cá nhân, đồng thời giúp cá nhân thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế, Phòng QLHKDCN - Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã thành lập Website chuyên về thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam.

Website VietPIT.com sẽ là nơi bạn nhanh chóng tìm được các văn bản chuyên đề về Thuế Thu nhập cá nhân để mở rộng hiểu biết của mình

--------------------------------
TM. Ban biên tập website Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và Thu khác - Cục thuế TP.HCM

Bùi Nam Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách
Văn bản Thuế
Văn bản số: 3880/CT-TTHT
File size: 148.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/09/2020
Quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài có quốc tịch Thái Lan
Văn bản số: 3878/CT-TTHT
File size: 150.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 9982/CT-TTHT
File size: 72.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/09/2018
Thu nhập từ khoản tiền phụ cấp công tác phí làm việc tại nước ngoài
Văn bản số: 9790/CT-TTHT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2018
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 9474/CT-TTHT
File size: 175 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/09/2018
Thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định là khoản thường bằng cổ phiếu
Văn bản số: 9322/CT-TTHT
File size: 100.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Quy đổi thu nhập tính thuế TNCN và mức khoán chi tiền điện thoại
Văn bản số: 9269/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2019
Thu nhập từ sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc, không tích lũy phí bảo hiểm
Văn bản số: 9263/CT-TTHT
File size: 117.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Kê khai, khấu trừ thuế TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động
Văn bản số: 9262/CT-TTHT
File size: 96.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài về nước
Văn bản số: 9241/CT-TTHT
File size: 120.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản trong mối quan hệ em dâu và chị chồng
Văn bản số: 66230/CT-KK&KTT
File size: 76.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/07/2020
Thuế TNCN của cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động Thương mại điện tử
Văn bản số: 66288/CT-TTHT
File size: 123.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/07/2020
Thu nhập nhận được do đầu tư vốn vào Quỹ Tín dụng nhân dân
Văn bản số: 2060/CT-TTHT
File size: 148.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2019
Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp mất việc, hỗ trợ tài chính khác của người lao động
Văn bản số: 1620/TCT-DNNCN
File size: 312.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2020
Quy định các điều kiện đối với người phụ thuộc
Văn bản số: 1309/CT-TTHT
File size: 63.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 1308/CT-TTHT
File size: 136 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Quy định về khoản thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN
Văn bản số: 1307/CT-TTHT
File size: 88.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với tiền thuê nhà cho người lao động
Văn bản số: 1285/TCT-DNNCN
File size: 644.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế trong năm 2018
Văn bản số: 1280/CT-TTHT
File size: 82.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với khoản tiền nhà hỗ trợ cho giáo viên người nước ngoài
Văn bản số: 1144/CT-TTHT
File size: 68.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2019
Trường hợp các cá nhân ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay