Banner 1Banner 2Banner 3
Giới thiệu

Chuyên trang hỗ trợ thông tin Thuế TNCN

Website VietPIT.com được thành lập bởi những người có nhiều tâm huyết và đam mê về lĩnh vực thuế Thu nhập cá nhân là Công chức Phòng Quản lý Hộ kinh doanh - Cá nhân và Thu khác (QLHKDCN) - Cục Thuế TP.HCM.

Nhằm mục đích hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế thuận lợi trong việc tìm hiểu chính sách thuế Thu nhập cá nhân, đồng thời giúp cá nhân thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế, Phòng QLHKDCN - Cục thuế TP.Hồ Chí Minh đã thành lập Website chuyên về thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam.

Website VietPIT.com sẽ là nơi bạn nhanh chóng tìm được các văn bản chuyên đề về Thuế Thu nhập cá nhân để mở rộng hiểu biết của mình

--------------------------------
TM. Ban biên tập website Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và Thu khác - Cục thuế TP.HCM

Bùi Nam Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách
Văn bản Thuế
Văn bản số: 5465/TCT-DNNCN
File size: 49 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/12/2020
Người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản
Văn bản số: 5865/CT-TTHT
File size: 120.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nộp thuế ở nước ngoài thì không được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
Văn bản số: 5863/CT-TTHT
File size: 105.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Gỉam trừ các khoản đóng góp vào thu nhập chịu thuế TNCN từ Tiền lương, tiền công của người lao động
Văn bản số: 5859/CT-TTHT
File size: 72.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thu nhập
Văn bản số: 5857/CT-TTHT
File size: 131.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Tặng quà bằng hiện vật cho người lao động phải tính thuế
Văn bản số: 5851/CT-TTHT
File size: 143.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Hướng dẫn điều kiện xét người phụ thuộc là Bà ngoại
Văn bản số: 5825/CT-TTHT
File size: 101.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi trả chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động
Văn bản số: 5818/CT-TTHT
File size: 132.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi phí lưu trú, đi lại trả cho nhân viên nước ngoài
Văn bản số: 5817/CT-TTHT
File size: 103.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công không thuộc đối tượng được gia hạn theo NĐ41
Văn bản số: 4571/CT-TTHT
File size: 72.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2020
Cá nhân không kinh doanh chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 4443/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2020
Cá nhân điều chuyển trong cùng tập đoàn được ủy quyền cho TCCTTN quyết toán thay
Văn bản số: 4437/CT-TTHT
File size: 143.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2020
Bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN
Văn bản số: 4265/CT-TTHT
File size: 128.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 4386/CT-TTHT
File size: 86.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Trả thù lao bằng phiếu mua hàng được xem là khoản thu nhập tiền lương, tiền công
Văn bản số: 4385/CT-TTHT
File size: 93.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Xác định thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân không cư trú không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam
Văn bản số: 4378/CT-TTHT
File size: 80.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ký hợp đồng Chuyển nhượng BĐS với giá thấp hơn giá giao dịch thực tế là hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Văn bản số: 4375/CT-TTHT
File size: 103.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Khấu trừ thuế người lao động nghỉ hưu
Văn bản số: 4270/CT-TTHT
File size: 100.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế cá nhân ký HĐLĐ trên 3 tháng
Văn bản số: 4264/CT-TTHT
File size: 123 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế khi chi chiết khấu, chi hỗ trợ vượt doanh số cho cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 4259/CT-TTHT
File size: 174.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế