VietPIT - 6612/BTC-TCT
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN
File size: 31.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/04/2013
Số văn bản : 6612/BTC-TCT
...trước ngày 01/7/2013 (ngày Luật sửa đổi, bổ sungLuật thuế TNCN số 26/2012/QH13 có hiệu lực thi hành): Không tính vào thu nhậpchịu thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp nêu tại điểm 1, điểm 2 công văn số2553-CV/VPTW/nb ngày 26/3/2013 của Văn phòng Trung ương và các khoản phụ cấpnêu tại công văn số 2105-CV/CQUBKTTW ngày 09/10/2012 của Cơ quan Ủy ban kiểmtra Trung ương (trừ phụ cấp công vụ 25% theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày15/4/2012 của Chính phủ).
phụ cấp đặc thù, cơ quan Đảng, không tính vào thu nhập
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES