Trang chủ / Văn bản Thuế / Nội dung khác
Văn bản số: 5817/CT-TTHT
File size: 103.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công không thuộc đối tượng được gia hạn theo NĐ41
Văn bản số: 4571/CT-TTHT
File size: 72.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2020
Cá nhân không kinh doanh chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 4014/CT-TTHT
File size: 84.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản lợi tức đầu tư vốn của doanh nghiệp do cá nhân làm chủ
Văn bản số: 3607/CT-TTHT
File size: 108.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển
Văn bản số: 3309/CT-TTHT
File size: 149.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền thuê nhà
Văn bản số: 13421/CT-TTHT
File size: 124 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
thue TNCN doi voi HKD cung cap tro choi dien tu tren mang
Văn bản số: 3325/CT-TTHT
File size: 117.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2019
Quy định thuế TNCN về khoản bồi thường theo phán quyết của tòa án
Văn bản số: 13382/CT-TTHT
File size: 114 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Xác định loại hợp đồng thuộc tiền lương tiền công để tính thuế TNCN
Văn bản số: 2355/TCT-DNNCN
File size: 1.9 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Xác định thuế TNCN căn cứ trên dạng hợp đồng ký kết
Văn bản số: 2113/TCT-DNNCN
File size: 5.6 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2019
Hướng dẫn về lập hóa đơn của hộ khoán
Văn bản số: 1312/TCT-HTQT
File size: 34.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2019
Hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam
Văn bản số: 10121/CT-TTHT
File size: 168.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Phản ánh kiến nghị của đối tác Grabbike
Văn bản số: 5897/CT-TTHT
File size: 123 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2016
Văn phòng đại diện nước ngoài thanh lý tài sản cố định
Văn bản số: 15065/CT-TTHT
File size: 132.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/12/2019
Hướng dẫn hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đối với Na-uy
Văn bản số: 5803/CT-TTHT
File size: 88.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Quy định về việc ủy quyền giao dịch với cơ quan thuế
Văn bản số: 10113/CT-TTHT
File size: 102.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Quy định về ấn định thuế
Văn bản số: 10108/CT-TTHT
File size: 170.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản
Văn bản số: 7111/CT-TTHT
File size: 54.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Văn bản số: 7095/CT-TTHT
File size: 91.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Chuyển giao lại quyền sử dụng tên miền của Văn phòng đại diện
Văn bản số: 7043/CT-TTHT
File size: 99.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện