Trang chủ / Văn bản Thuế / Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
Văn bản số: 5465/TCT-DNNCN
File size: 49 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/12/2020
Người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản
Văn bản số: 5857/CT-TTHT
File size: 131.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Tặng quà bằng hiện vật cho người lao động phải tính thuế
Văn bản số: 5825/CT-TTHT
File size: 101.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi trả chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động
Văn bản số: 5818/CT-TTHT
File size: 132.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi phí lưu trú, đi lại trả cho nhân viên nước ngoài
Văn bản số: 4386/CT-TTHT
File size: 86.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Trả thù lao bằng phiếu mua hàng được xem là khoản thu nhập tiền lương, tiền công
Văn bản số: 4385/CT-TTHT
File size: 93.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Xác định thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân không cư trú không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam
Văn bản số: 4378/CT-TTHT
File size: 80.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ký hợp đồng Chuyển nhượng BĐS với giá thấp hơn giá giao dịch thực tế là hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Văn bản số: 4375/CT-TTHT
File size: 103.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Khấu trừ thuế người lao động nghỉ hưu
Văn bản số: 4270/CT-TTHT
File size: 100.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế cá nhân ký HĐLĐ trên 3 tháng
Văn bản số: 4264/CT-TTHT
File size: 123 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế khi chi chiết khấu, chi hỗ trợ vượt doanh số cho cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 4259/CT-TTHT
File size: 174.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế
Văn bản số: 4251/CT-TTHT
File size: 72.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế theo năm thực nhận (thu nhập phát sinh của các năm trước)
Văn bản số: 4236/CT-TTHT
File size: 132 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế trước khi chi trả trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động
Văn bản số: 3628/CT-TTHT
File size: 189.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2020
Thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phiếu được thưởng hoặc mua với giá ưu đãi
Văn bản số: 3610/CT-TTHT
File size: 130.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2020
Thuế TNCN các khoản phụ cấp, khoản khoán chi
Văn bản số: 3552/CT-TTHT
File size: 103.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2020
Thu thuế TNCN khi công ty tặng quà cho người lao động
Văn bản số: 3530/CT-TTHT
File size: 173.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 3518/CT-TTHT
File size: 214.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Hướng dẫn thu thuế khoản chi thưởng bằng cổ phiếu
Văn bản số: 3466/CT-TTHT
File size: 110.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Các khoản chi cho người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng lao động về nước
Văn bản số: 3452/CT-TTHT
File size: 187.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Thu thuế TNCN khi chi trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân không phải là người lao động của công ty