Trang chủ / Văn bản Thuế / Xác định đối tượng cư trú, Không cư trú
Văn bản số: 4265/CT-TTHT
File size: 128.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 8914/CT-TTHT
File size: 191.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Xác định cá nhân cư trú theo hiệp định VN - Campuchia
Văn bản số: 9678/CT-TTHT
File size: 105.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2019
Thuế TNCN đối với cá nhân người nước ngoài
Văn bản số: 3882/CT-TTHT
File size: 136.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Cách xác định cá nhân cư trú và khoản lợi ích nhận được đối với người lao động nước ngoài
Văn bản số: 696/CT-TTHT
File size: 121.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn cách xác định đối tượng cư trú và không cư trú
Văn bản số: 7562/CT-TTHT
File size: 105.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Xác định cá nhân cư trú năm cuối
Văn bản số: 4936/TCT-TNCN
File size: 618.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/10/2017
Xác định tình trạng cư trú của cá nhân
Văn bản số: 656/CT-TTHT
File size: 633.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2013
Khấu trừ thuế trường hợp cá nhân không cư trú đã nghỉ việc
Văn bản số: 286 /CT-TTHT
File size: 736.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/01/2013
Điều chỉnh số thuế nộp do xác định lại tình trạng cư trú
Văn bản số: 9639/CT-TTHT
File size: 638.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/12/2012
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 7174/CT-TTHT
File size: 67 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/09/2012
Hướng dẫn xác định cá nhân cư trú, không cư trú và việc khấu trừ thuế cá nhân làm việc tại nước ngoài
Văn bản số: 5483/CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/07/2012
Cá nhân có nơi ở thường trú tại Việt Nam được xác định là cư trú
Văn bản số: 724/CT-TTHT
File size: 45.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2012
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 830/TCT-TNCN
File size: 561.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2009
V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam.
Văn bản số: 13230/BTC-TCT
File size: 478 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/09/2009
V/v xác định cư trú theo luật thuế TNCN cho nhân viên người nước ngoài làm việc ngoài khơi.
Văn bản số: 4229/TCT-TNCN
File size: 635 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/10/2010
V/v xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động o nước ngoài.
Văn bản số: 2220/TCT-TNCN
File size: 546.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2010
V/v xác định đối tượng cư trú của người nước ngoài.
Văn bản số: 2215/TCT-TNCN
File size: 502.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2011
V/v hướng dẫn thủ tục xác nhận cá nhân cư trú tại Việt Nam hay tại nước ngoài.
Văn bản số: 8966/CT–TTHT
File size: 624.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/10/2011
Miễn thuế TNCN đối với cổ tức được chia ở nước ngoài được chi trả cho cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 01/8/2011- 31/12/2011.
Văn bản số: 847/TCT-TNCN
File size: 287.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2010
Đối tượng cư trú: kê khai thu nhập phát sinh trong và ngoài Vịêt Nam.