Trang chủ / Văn bản Thuế / Nhượng quyền thương mại
Văn bản số: 8818/CT-TTHT
File size: 300.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi
Văn bản số: 7189/CT-HTTT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2018
Tính thuế TNCN cho hoạt động cho thuê tài sản
Văn bản số: 7672/CT-TTHT
File size: 71 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Chính sách thuế về nhượng quyền thương mại