Văn bản số: 4264/CT-TTHT
File size: 123 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế khi chi chiết khấu, chi hỗ trợ vượt doanh số cho cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 3781/CT-TTHT
File size: 171.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Áp dụng thuế khoán cho cá nhân kinh doanh sử dụng xe taxi thuê
Văn bản số: 3607/CT-TTHT
File size: 108.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển
Văn bản số: 13546/CT-TTHT
File size: 66.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/11/2019
không áp dụng giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 13421/CT-TTHT
File size: 124 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
thue TNCN doi voi HKD cung cap tro choi dien tu tren mang
Văn bản số: 3738/CT-TTHT
File size: 110 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2019
Hướng dẫn về kê khai thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản tại Nhật Bản
Văn bản số: 2243/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2019
Hướng dẫn về xác định mức thuế khoán đối với ngành may mặc
Văn bản số: 2113/TCT-DNNCN
File size: 5.6 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2019
Hướng dẫn về lập hóa đơn của hộ khoán
Văn bản số: 330/TCT-CS
File size: 466.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/01/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động cá nhân kinh doanh giữ xe
Văn bản số: 2429/TCT-TNCN
File size: 389.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/06/2018
Hướng dẫn cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà
Văn bản số: 15770/CT-TTHT
File size: 147.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ đối tượng cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 15769/CT-TTHT
File size: 75.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Hưỡng dẫn kê khai khấu trừ thuế đối với cá nhân hợp tác kinh doanh vận tải
Văn bản số: 10149/CT-TTHT
File size: 108.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Thuế thu nhập cá nhân đối với dịch vụ môi giới tại ngước ngoài
Văn bản số: 13302/CT-TTHT
File size: 106.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Hướng dẫn công ty tính thuế TNCN cho Văn phòng đại diện thành lập tại tỉnh khác
Văn bản số: 8838/CT-TTHT
File size: 94.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho thu nhập từ cho thuê nhà xưởng
Văn bản số: 11656/CT-TTHT
File size: 219.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN cho cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh từ nước ngoài
Văn bản số: 8261/CT-TTHT
File size: 80.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2019
Nghĩa vụ thuế TNCN đối với cá nhân hợp tác kinh doanh
Văn bản số: 10098/CT-TTHT
File size: 146.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Thuế TNCN đối với khoản tặng tiền và chi hỗ trợ
Văn bản số: 5509/CT-TTHT
File size: 100.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền hỗ trợ khách hàng đạt doanh số
Văn bản số: 11558/CT-TTHT
File size: 75.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê