Trang chủ / Văn bản Thuế / Chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 3530/CT-TTHT
File size: 173.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 13609/CT-TTHT
File size: 124.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/11/2019
thuế TNCN đối với thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 15788/CT-TTHT
File size: 96.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Kê khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 2245/CT-TTHT
File size: 237.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 3206/TCT-CS
File size: 418.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2018
Chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn
Văn bản số: 10955/CT-TTHT
File size: 122.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2019
Khai nộp thuế TNCN khi người lao động được thưởng bằng cổ phiếu
Văn bản số: 14384/CT-TTHT
File size: 127.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn kê khai, tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 11695/CT-TTHT
File size: 105 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản chuyển nhượng từ chứng khoán
Văn bản số: 9991/CT-TTHT
File size: 210.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/09/2019
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với thuế từ lợi tức từ chuyển nhượng tài sản giữa VN-Đức
Văn bản số: 3878/CT-TTHT
File size: 150.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 1309/CT-TTHT
File size: 63.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 780/CT-TTHT
File size: 313.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 686/CT-TTHT
File size: 94.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Khoản bù đắp giá chuyển nhượng chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 8578/CT-TTHT
File size: 138.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/08/2018
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 1970/TCT-DNNCN
File size: 41 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/05/2019
Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài
Văn bản số: 8290/CT-TTHT
File size: 204.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/08/2018
Thue TNCN doi voi thu nhap tu chuyen nhuong co phan
Văn bản số: 2215/CT-TNCN
File size: 119.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2018
Chính sách thuế TNCN cho hoạt động chuyển nhượng cổ phần và thanh toán theo ủy quyền
Văn bản số: 2949/TCT-TNCN
File size: 124.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2017
Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 733 /CT-TTHT
File size: 293 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2013
Chuyển nhượng cổ phần không phải của công ty đại chúng chịu thuế chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 7687 /CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/10/2012
1/Miễn thuế đối với thu nhập từ cổ tức từ 01/8/2011 đến 31/12/2012.
2/Phân biệt công ty cổ phần đại chúng.
3/Chuyển nhượng cổ phần của công ty không phải cổ phần đại chúng phải chịu thuế từ thu nhập chuyển nhượng vốn.