Trang chủ / Văn bản Thuế / Giảm trừ gia cảnh, Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
Văn bản số: 5863/CT-TTHT
File size: 105.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Gỉam trừ các khoản đóng góp vào thu nhập chịu thuế TNCN từ Tiền lương, tiền công của người lao động
Văn bản số: 5851/CT-TTHT
File size: 143.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Hướng dẫn điều kiện xét người phụ thuộc là Bà ngoại
Văn bản số: 3525/CT-TTHT
File size: 63.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Đối tượng là người phụ thuộc để gỉam trừ gia cảnh
Văn bản số: 3444/CT-TTHT
File size: 122.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Văn bản số: 780/CT-TTHT
File size: 167.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/02/2020
Các đối tượng là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 724/CT-TTHT
File size: 100.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Gỉam trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong độ tuổi lao động
Văn bản số: 752/CT-TTHT
File size: 122.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2020
Người phụ thuộc là cháu ruột
Văn bản số: 228/CT-TTHT
File size: 119.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/01/2020
GTGC cho người phụ thuộc bị tàn tật, chưa có CCCD chưa có MST
Văn bản số: 187/CT-TTHT
File size: 152.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Giảm trừ người phụ thuộc không có khả năng lao động
Văn bản số: 4813/CT-TTHT
File size: 54.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn đăng ký NPT là cậu ruột
Văn bản số: 4022/CT-TTHT
File size: 99.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc trong độ tuổi lao động
Văn bản số: 13546/CT-TTHT
File size: 66.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/11/2019
không áp dụng giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 26985/CT-TTHT
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2019
Giảm trừ gia cảnh là người phụ thuộc có mối quan hệ khác
Văn bản số: 60484/CT-TTHT
File size: 103.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2018
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không nơi nương tựa
Văn bản số: 3701/CT-TTHT
File size: 66.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2019
Quy định về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi
Văn bản số: 3324/CT-TTHT
File size: 88.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2019
Quy định về đăng ký người phụ thuộc có mối quan hệ cháu ruột
Văn bản số: 3293/TCT-TNCN
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/08/2018
Quy định về người phụ thuộc là cô ruột
Văn bản số: 15894/CT-TTHT
File size: 159.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2019
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Văn bản số: 73909/CT-TTHT
File size: 35.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/11/2018
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con ruột
Văn bản số: 13306/CT-TTHT
File size: 162.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Đăng ký người phụ thuộc trong độ tuổi lao động