Trang chủ / Văn bản Thuế / Đầu tư vốn
Văn bản số: 4014/CT-TTHT
File size: 84.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản lợi tức đầu tư vốn của doanh nghiệp do cá nhân làm chủ
Văn bản số: 13466/CT-TTHT
File size: 234 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/11/2019
Hướng dẫn kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 13424/CT-TTHT
File size: 124.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
thue TNCN tu dau tu von
Văn bản số: 5838/CT-TTHT
File size: 168.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Thu nhập từ đầu tư vốn dưới hình thức nhận tiền lãi
Văn bản số: 11696/CT-TTHT
File size: 89.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản lợi tức nhận được sau khi tham gia góp vốn
Văn bản số: 11640/CT-TTHT
File size: 150.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản trả tiền lãi vay cho cá nhân nước ngoài
Văn bản số: 10108/CT-TTHT
File size: 170.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản
Văn bản số: 5636/CT-TTHT
File size: 113.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV...
Văn bản số: 5365/CT-TTHT
File size: 85.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản thù lao của hội đồng quản trị
Văn bản số: 8178/CT-HTTT
File size: 89.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2017
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 66288/CT-TTHT
File size: 123.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/07/2020
Thu nhập nhận được do đầu tư vốn vào Quỹ Tín dụng nhân dân
Văn bản số: 1037/CT-TTHT
File size: 168 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2019
Thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 7536/CT-TTHT
File size: 181.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Thue TNCN doi voi ca nhan dau tu kinh doanh o nuoc ngoai chuyen LN ve Viet Nam
Văn bản số: 1096/CT-TTHT
File size: 29.9 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2018
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ Đầu tư vốn
Văn bản số: 1873/TCT-TNCN
File size: 67.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2017
Khoản thu nhập từ bồi thường do vi phạm hợp đồng
Văn bản số: 747/CT-TTHT
File size: 75.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2020
Thu nhập từ đầu tư vốn của Chủ công ty TNHH một thành viên
Văn bản số: 1363/CT-TTHT
File size: 297.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn
Văn bản số: 1550/CT-TTHT
File size: 275.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/03/2013
Lợi tức chia từ công ty TNHH chịu thuế suất 5%
Văn bản số: 8100 /CT-TTHT
File size: 45 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/10/2012
Thuế TNCN: đầu tư vốn dưới hình thức góp vốn đầu tư bằng hiện vật
Văn bản số: 1880/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/06/2012
lợi tức được chia từ lợi tức cổ phần liên doanh liên kết KHÔNG thuộc đối tượng miễn giảm thuế theo NQ 08 của QH