Văn bản số: 706/CT-TTHT
File size: 92.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Thu nhập từ quà tặng bằng tiền
Văn bản số: 3604/CT-TTHT
File size: 88.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho quà tặng bằng tiền mặt
Văn bản số: 13390/CT-TTHT
File size: 114.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản
Văn bản số: 15783/CT-TTHT
File size: 141.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ quà tặng là sản phẩm bảo hiểm có hoàn phí
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Quy định về thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 10671/CT-TTHT
File size: 118.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2019
Thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng
Văn bản số: 14379/CT-TTHT
File size: 116.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
Xác định khoản thu nhập chịu thuế là quà tặng, hiện vật
Văn bản số: 7125/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với quà tặng là tiền mặt/hiện vật không phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng
Văn bản số: 4230/CT-TTHT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2019
Thu nhập nhận được từ quà tặng bằng tiền mặt
Văn bản số: 7014/CT-TTHT
File size: 154.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Khấu trừ thuế TNCN khi giao tài sản cho nhân viên sử dụng
Văn bản số: 9241/CT-TTHT
File size: 120.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản trong mối quan hệ em dâu và chị chồng
Văn bản số: 1324/TCT-TNCN
File size: 20.7 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/04/2018
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho thu nhập từ tiền thưởng
Văn bản số: 974/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/03/2012
Vướng mắc xác định đối tượng được miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 3865/TCT-TNCN
File size: 605.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v thuế TNCN với cho, tặng thừa kế BĐS.
Văn bản số: 308/TCT-TNCN
File size: 616.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2011
V/v xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán