Trang chủ / Văn bản Thuế / Trúng thưởng
Văn bản số: 1135/CT-TTHT
File size: 102.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2019
Thuế TNCN từ khoản bốc thăm trúng thưởng của nhân viên
Văn bản số: 8410/CT-TTHT
File size: 82.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng
Văn bản số: 2209/CT-TTHT
File size: 97.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2018
Khoản trúng thưởng của người lao động trong Công ty phải chịu thuế TNCN đối với phần vượt trên 10 triệu đồng
Văn bản số: 2548/TCT-TNCN
File size: 86 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2017
Thue TNCN đối với thu nhập từ khuyến mại.
Văn bản số: 590 /CT – TTHT
File size: 646.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2013
Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: thực hiện chương trình khuyến mãi khi gởi tiền tiết kiệm
Văn bản số: 42/2009/TT-BTC
File size: 192 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/03/2009
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm
đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với
cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số
Văn bản số: 164 /2009/TT-BTC
File size: 89.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 13/08/2009
Thông tư 164/2009/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng.
Văn bản số: 42/2009/TT-BTC
File size: 172 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/03/2009
Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm
đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với
cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số.
Văn bản số: 3111/TCT-TNCN
File size: 486.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2009
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 7639/BTC-TCT
File size: 633.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2010
V/v: thực hiện thuế TNCN đối với thu nhập trúng thưởng trò chơi và casino.
Văn bản số: 3474/TCT-TNCN
File size: 588.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/09/2010
V/v thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm.
Văn bản số: 2481/TCT-TNCN
File size: 610.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2009
V/v Chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 622.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/05/2010
V/v chính sách thuế TNCN đối với thưởng khuyến mại.
Văn bản số: 1609/TCT-TNCN
File size: 618.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/05/2010
V/v chính sách thuế TNCN đối với việc khuyến mại tiền gửi tiết kiệm.
Văn bản số: 378/TCT-TNCN
File size: 598.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2010
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản chi trả khuyến mại.