Trang chủ / Văn bản Thuế / Chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 4571/CT-TTHT
File size: 72.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2020
Cá nhân không kinh doanh chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 4378/CT-TTHT
File size: 80.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ký hợp đồng Chuyển nhượng BĐS với giá thấp hơn giá giao dịch thực tế là hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Văn bản số: 3486/CT-TTHT
File size: 80.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Uỷ quyền chuyển nhượng Bất động sản
Văn bản số: 4658/CT-TTHT
File size: 167 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/05/2018
Tính thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng quyền mua bất động sản
Văn bản số: 3165/CT-TTHT
File size: 99.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với ủy quyền bất động sản
Văn bản số: 3163/CT-TTHT
File size: 107.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về miễn thuế TNCN từ quà tặng là bất động sản cho con nuôi
Văn bản số: 5876/CT-TTHT
File size: 73.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản chỉ có duy nhất một nhà ở
Văn bản số: 15196/CT-TTHT
File size: 195.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/12/2019
Hướng dẫn ấn định thuế TNCN trường hợp chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 15144/CT-TTHT
File size: 107.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/12/2019
Kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 11711/CT-TTHT
File size: 134.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 9134/CT-TTHT
File size: 102.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2019
Miễn thuế TNCN với quà tặng BĐS giữa vợ chồng
Văn bản số: 8830/CT-TTHT
File size: 159.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 9584/CT-TTHT
File size: 100.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2019
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng và góp vốn bằng bất động sản
Văn bản số: 5639/CT-TTHT
File size: 109.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng căn nhà duy nhất
Văn bản số: 8179/CT-TTHT
File size: 150.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 5664/CT-TTHT
File size: 100.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/06/2019
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản chỉ có duy nhất một nhà ở
Văn bản số: 5009/CT-TTHT
File size: 89.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với cá nhân ký hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 5372/CT-TTHT
File size: 123.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2019
Thu nhập phát sinh từ việc ủy quyền quản lý bất động sản
Văn bản số: 4236/CT-TTHT
File size: 90 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2019
Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản
Văn bản số: 7004/CT-TTHT
File size: 76.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản trong gia đình