Văn bản số: 5664/CT-TTHT
File size: 100.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 2019-06-07
Căn cứ Điểm b, Khoản 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, trường hợp thu nhập miễn thuế đối với trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất tại Việt Nam, phải đồng thời thỏa các điều kiện sau:
  1. Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất tại thời điểm chuyển nhượng
  2. Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.