Trang chủ / Văn bản Thuế / Tổng cục thuế
Văn bản số: 5465/TCT-DNNCN
File size: 49 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/12/2020
Người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản
Văn bản số: 3293/TCT-TNCN
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/08/2018
Quy định về người phụ thuộc là cô ruột
Văn bản số: 4000/TCT-DNNCN
File size: 860.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Quy định về chứng từ chứng minh khoản tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 2970/TCT-DNNCN
File size: 732.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hoàn thuế TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 2355/TCT-DNNCN
File size: 1.9 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Xác định thuế TNCN căn cứ trên dạng hợp đồng ký kết
Văn bản số: 2243/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2019
Hướng dẫn về xác định mức thuế khoán đối với ngành may mặc
Văn bản số: 2113/TCT-DNNCN
File size: 5.6 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2019
Hướng dẫn về lập hóa đơn của hộ khoán
Văn bản số: 1312/TCT-HTQT
File size: 34.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2019
Hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam
Văn bản số: 1285/TCT-DNNCN
File size: 644.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2019
Quy định về số thuế TNCN được giảm khi làm tại Khu kinh tế năm 2018
Văn bản số: 330/TCT-CS
File size: 466.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/01/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động cá nhân kinh doanh giữ xe
Văn bản số: 73/TCT-DNNCN
File size: 1.4 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/01/2019
Hướng dẫn quyết toán TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Quy định về thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 4644/TCT-KK
File size: 291.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2018
Điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HSKT làm giảm số thuế phải nộp
Văn bản số: 4571/TCT- TNCN
File size: 762.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/11/2018
Chính sách thuế TNCN đối với khoản chi công tác phí của dự án viện trợ
Văn bản số: 4389/TCT-TNCN
File size: 947 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/11/2018
Hướng dẫn kê khai phần thu nhập vãng lai trong kỳ quyết toán
Văn bản số: 3850/TCT-TNCN
File size: 655.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/10/2018
Hướng dẫn đăng kí giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 3569/TCT-KK
File size: 347.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2018
Hướng dẫn điều chỉnh tiền chậm nộp thuế TNCN
Văn bản số: 3545/TCT-TNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2018
Xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN
Văn bản số: 3206/TCT-CS
File size: 418.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2018
Chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn