Trang chủ / Văn bản Thuế / Tiền lương, tiền công
Văn bản số: 5865/CT-TTHT
File size: 120.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nộp thuế ở nước ngoài thì không được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
Văn bản số: 5863/CT-TTHT
File size: 105.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Gỉam trừ các khoản đóng góp vào thu nhập chịu thuế TNCN từ Tiền lương, tiền công của người lao động
Văn bản số: 5859/CT-TTHT
File size: 72.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thu nhập
Văn bản số: 5857/CT-TTHT
File size: 131.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Tặng quà bằng hiện vật cho người lao động phải tính thuế
Văn bản số: 5851/CT-TTHT
File size: 143.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Hướng dẫn điều kiện xét người phụ thuộc là Bà ngoại
Văn bản số: 5825/CT-TTHT
File size: 101.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi trả chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động
Văn bản số: 5818/CT-TTHT
File size: 132.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi phí lưu trú, đi lại trả cho nhân viên nước ngoài
Văn bản số: 5817/CT-TTHT
File size: 103.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công không thuộc đối tượng được gia hạn theo NĐ41
Văn bản số: 4443/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2020
Cá nhân điều chuyển trong cùng tập đoàn được ủy quyền cho TCCTTN quyết toán thay
Văn bản số: 4437/CT-TTHT
File size: 143.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2020
Bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN
Văn bản số: 4265/CT-TTHT
File size: 128.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 4386/CT-TTHT
File size: 86.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Trả thù lao bằng phiếu mua hàng được xem là khoản thu nhập tiền lương, tiền công
Văn bản số: 4385/CT-TTHT
File size: 93.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Xác định thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân không cư trú không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam
Văn bản số: 4375/CT-TTHT
File size: 103.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2020
Khấu trừ thuế người lao động nghỉ hưu
Văn bản số: 4270/CT-TTHT
File size: 100.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế cá nhân ký HĐLĐ trên 3 tháng
Văn bản số: 4259/CT-TTHT
File size: 174.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế
Văn bản số: 4251/CT-TTHT
File size: 72.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế theo năm thực nhận (thu nhập phát sinh của các năm trước)
Văn bản số: 4236/CT-TTHT
File size: 132 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế trước khi chi trả trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động
Văn bản số: 4199/CT-TTHT
File size: 140.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2020
Không thuộc đối tượng ủy quyền phải tự quyết toán thuế
Văn bản số: 4115/CT-TTHT
File size: 270.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2020
Điều kiện xóa nợ thuế và xét giảm thuế khi bị bệnh hiểm nghèo