Văn bản số: 5465/TCT-DNNCN
File size: 49 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/12/2020
Người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản
Văn bản số: 693/CT-TTHT
File size: 138.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Tài sản bán đấu giá để chia thừa kế
Văn bản số: 2107/CT-TTHT
File size: 112 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/03/2019
Thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng là bất động sản
Văn bản số: 8899/CT-TTHT
File size: 96.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Xác định tính thuế TNCN đối với khoản thừa kế là số dư tiền mặt
Văn bản số: 5801/CT-TTHT
File size: 118.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Quy định về thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng
Văn bản số: 8877/CT-TTHT
File size: 121 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với thu nhập thừa kế
Văn bản số: 5560/CT-TTHT
File size: 98.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/06/2019
Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán giữa chồng với vợ
Văn bản số: 827/CT-TTHT
File size: 90.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/01/2019
Thuế TNCN đối với khoản nhận di sản thừa kế là tiền mặt
Văn bản số: 3811/TCT-TNCN
File size: 174.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/08/2017
Giá tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là tài sản khác
Văn bản số: 3471/TCT-TNCN
File size: 91.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2017
Thu nhập nhận được từ thừa kế, quà tặng chuyển nhượng là động sản
Văn bản số: 964/TCT-TNCN
File size: 56.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/03/2013
Thuế TNCN thừa kế bất động sản
Văn bản số: 7326/CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2012
Tài sản nhận thừa kế là khoản tiền gửi không phải chịu thuế TNCN.
Văn bản số: 3887 / CT-TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2012
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thu nhập từ thừa kế_Thu nhập từ quà tặng.
Văn bản số: 10517 /CT- TTHT
File size: 54 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/12/2011
Thuế TNCN đối với thừa kế là Hợp đồng góp vốn, cổ phíêu, xe
Văn bản số: 1872/TCT-TNCN
File size: 528 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/01/2010
V/v trả lời vướng mắc về thuế TNCN.
Văn bản số: 1872/TCT-TNCN
File size: 528 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/06/2010
V/v trả lời vướng mắc về thuế TNCN.
Văn bản số: 308/TCT-TNCN
File size: 616.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2011
V/v xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán