Trang chủ / Văn bản Thuế / Quyết toán thuế
Văn bản số: 5865/CT-TTHT
File size: 120.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nộp thuế ở nước ngoài thì không được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
Văn bản số: 5859/CT-TTHT
File size: 72.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thu nhập
Văn bản số: 4443/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2020
Cá nhân điều chuyển trong cùng tập đoàn được ủy quyền cho TCCTTN quyết toán thay
Văn bản số: 4199/CT-TTHT
File size: 140.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2020
Không thuộc đối tượng ủy quyền phải tự quyết toán thuế
Văn bản số: 3491/CT-TTHT
File size: 149.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Điều kiện cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế
Văn bản số: 3462/CT-TTHT
File size: 169.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
1/Hướng dẫn trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán khi điều chuyển từ chi nhánh sang công ty
2/Cá nhân có HĐLĐ dưới 3 tháng cam kết thu nhập thấp để công ty không khấu trừ thuế
Văn bản số: 1499/CT-TTHT
File size: 149 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/02/2020
Điều chỉnh quyết toán khi khai sai
Văn bản số: 235/CT-TTHT
File size: 143.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/01/2020
QTT đối với cá nhân vừa nhận thu nhập tại Việt Nam vừa nhận tại Nước ngoài
Văn bản số: 188/CT-TTHT
File size: 131.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Quyết toán thuế TNCN của người Nước ngoài
Văn bản số: 4809/CT-TTHT
File size: 59 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn hồ sơ QTT TNCN cho cá nhân nước ngoài nhận lương tại Việt Nam và công ty mẹ
Văn bản số: 3739/CT-TTHT
File size: 117.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN và hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 14370/CT-TTHT
File size: 102.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
khoan tro cap thoi viec chiu thue TNCN
Văn bản số: 3862/CT-TTHT
File size: 125.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về ủy quyền quyết toán thuế với tổ chức chấm dứt hiệu lực MST và sát nhập
Văn bản số: 3807/CT-TTHT
File size: 125.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2019
Hướng dẫn về ủy quyền quyết toán thuế TNCN và điều chỉnh sau khi đã ủy quyền
Văn bản số: 13309/CT-TTHT
File size: 167.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Khoản trả thay tiền nhà chịu thuế TNCN
Văn bản số: 4000/TCT-DNNCN
File size: 860.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Quy định về chứng từ chứng minh khoản tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Văn bản số: 73/TCT-DNNCN
File size: 1.4 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/01/2019
Hướng dẫn quyết toán TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 3161/CT-TTHT
File size: 139.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN khi tổ chức chia tách, sáp nhập
Văn bản số: 2863/CT-TTHT
File size: 141.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/03/2019
Hướng dẫn về xác định kỳ tính thuế TNCN trong việc kê khai, quyết toán thuế
Văn bản số: 2746/CT-TTHT
File size: 71.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/03/2019
Quyết toán thuế đối với việc thu hồi tiền lương của nhân viên