Văn bản số: 5859/CT-TTHT
File size: 72.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 2020-05-27
Uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thu nhập:
- Trường hợp cá nhân (ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức) tại thời điểm ủy quyền quyết toán vẫn đang làm việc tại tổ chức thì cá nhân này thuộc trường hợp được ủy quyến quyết toán thuế TNCN cho công ty theo qui định.