Trang chủ / Văn bản Thuế / Hoàn thuế, Bù trừ thuế
Văn bản số: 15897/CT-TTHT
File size: 101.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2019
Hoàn thuế TNCN đối với cá nhân ủy quyền về nước
Văn bản số: 2970/TCT-DNNCN
File size: 732.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hoàn thuế TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 8454/CT-TTHT
File size: 119.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Hoàn thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài không cư trú
Văn bản số: 7848/CT-TTHT
File size: 114.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/08/2018
Hoàn thuế cho các năm trước
Văn bản số: 6668/CT-TTHT
File size: 70.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2018
Hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2970/TCT-DNNCN
File size: 732.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hoàn thuế TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 3287/TCT-DNNCN
File size: 319.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/08/2020
Hoàn thuế TNCN nộp thừa đối với DN bán hàng đa cấp
Văn bản số: 1363/CT-TTHT
File size: 297.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn
Văn bản số: 4436/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/12/2012
Cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế có số thuế hoàn thì không được bù trừ số thuế năm sau của cơ quan chi tr3 thu nhập
Văn bản số: 7538 /CT- TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2012
Hoàn thuế trường hợp chuyển nhượng bất động sản khai điều chỉnh là căn nhà duy nhất
Văn bản số: 2573/TCT-TNCN
File size: 27.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/07/2012
Mã số thuế mới cấp vẫn được hoàn cho các năm trước
Văn bản số: 2435/TCT-TNCN
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2012
Phản hồi bài viết của Báo Tuổi trẻ "Căng thẳng hoàn thuế"
Văn bản số: 2243/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/06/2012
Kiểm tra sau khi Hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 2074/TCT-TNCN
File size: 33.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2012
Chứng từ khấu trừ thuế
Hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 3508 /CT-TTHT
File size: 37 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/05/2012
Bù trừ thuế nộp thừa
Văn bản số: 1312/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với hồ sơ quyết toán thuế năm 2011:
...việc thực hiện hoàn thuế TNCN theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 nêu trên. Hồ sơ hoàn thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Văn bản số: 1320/TCT-TNCN
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
xử lý vướng mắc hoàn thuế Thu nhập cá nhân (thuế TNCN) năm 2011
Văn bản số: 1314/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Hướng dẫn hoàn thuế trường hợp cá nhân bị mất chứng từ khấu trừ:
trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế của liên lưu tại cơ quan trả thu nhập để chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi thực hiện quyết toán, hoàn thuế TNCN.
Văn bản số: 2574 /CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/04/2012
Hướng dẫn Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế
Văn bản số: 3711/TCT-TNCN
File size: 50.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/09/2010
Khoản thu nhập trả cho cá nhân đi du lịch nếu ghi rõ tên trong quyết định thì cá nhân phải chịu thuế TNCN.