Trang chủ / Văn bản Thuế / Nghị định
Văn bản số: 07/2016/QĐ-TTg
File size: 83.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/02/2016
Quyết định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc tại Việt nam
Văn bản số: 06/2016/TTg
File size: 196.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/02/2016
Quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện, chương trình dự án viện trợ Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Văn bản số: 14/2015
File size: 660.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 26/05/2015
Nghị định hợp nhất số 14/2015
Văn bản số: 12/2015/NĐ-CP
File size: 1.4 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/02/2015
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
Văn bản số: 91/2014/NĐ-CP
File size: 404.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/10/2014
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Văn bản số: 65/2013/NĐ-CP
File size: 780.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/06/2013
Qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
Văn bản số: 60/2012/NĐ-CP
File size: 50.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/07/2012
HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Văn bản số: 100/2008/NĐ-CP
File size: 131.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/09/2008
quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Văn bản số: 101/2011/NĐ-CP
File size: 195.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 04/11/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành một số giải pháp về Thuế.
File size: 38 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 06/08/2011
Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN,...theo Nghị quyết số: 08/2011/QH13
Văn bản số: 106/2010/NĐ-CP
File size: 102 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 28/10/2010
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu Nhập Cá Nhân.