Trang chủ / Văn bản Thuế / Thu nhập miễn thuế, Quy định Miễn Giảm thuế
Văn bản số: 4437/CT-TTHT
File size: 143.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2020
Bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN
Văn bản số: 4115/CT-TTHT
File size: 270.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2020
Điều kiện xóa nợ thuế và xét giảm thuế khi bị bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 3486/CT-TTHT
File size: 80.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Uỷ quyền chuyển nhượng Bất động sản
Văn bản số: 1517/CT-TTHT
File size: 73 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/02/2020
Khoản tiền được chi hộ nâng cao trình độ, tay nghề theo qui định không tính vào TNCT
Văn bản số: 706/CT-TTHT
File size: 92.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Thu nhập từ quà tặng bằng tiền
Văn bản số: 179/CT-TTHT
File size: 73.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Thu nhập từ tiền phạt vi phạm hợp đồng
Văn bản số: 3744/CT-TTHT
File size: 70.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho thu nhập từ hoạt động dầu khí Lô 06.1
Văn bản số: 14330/CT-TTHT
File size: 94.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 02/12/2019
khoan boi thuong tai nan lao dong khong chiu thue TNCN
Văn bản số: 14329/CT-TTHT
File size: 105.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
khoan tien xang xe chịu thue TNCN
Văn bản số: 13390/CT-TTHT
File size: 114.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản
Văn bản số: 3874/CT-TTHT
File size: 165.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về thu nhập miễn thuế TNCN đối với tiền ngoài giờ
Văn bản số: 3867/CT-TTHT
File size: 156.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về khoản chi tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 3863/CT-TTHT
File size: 89 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về khoản tiền điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 1285/TCT-DNNCN
File size: 644.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2019
Quy định về số thuế TNCN được giảm khi làm tại Khu kinh tế năm 2018
Văn bản số: 3165/CT-TTHT
File size: 99.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với ủy quyền bất động sản
Văn bản số: 3163/CT-TTHT
File size: 107.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về miễn thuế TNCN từ quà tặng là bất động sản cho con nuôi
Văn bản số: 3134/CT-TTHT
File size: 79.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2019
Quy định về ưu đãi thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản số: 3109/CT-TTHT
File size: 68.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2019
Quy định về thuế TNCN đối với tiền học phí cho con người lao động làm việc tại Việt Nam
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Quy định về thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 2461/CT-TTHT
File size: 99.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2019
Quy định về thuế TNCN đối với tiền nhà cho nhân viên người nước ngoài công tác tại Việt Nam