Văn bản số: 4437/CT-TTHT
File size: 143.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 2020-05-06
Bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN:
- Trưởng hợp người lao động nước ngoài (Nhật bản) sang làm việc và được xác định là đối tượng tư trú của Việt Nam, có đóng các khoản BHXH bắt buộc hteo qui định của pháp luật Nhật bản  và nếu có xác nhận của tổ chức chi trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay) thì khoản phí bảo hiểm đó được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN