Văn bản số: 5865/CT-TTHT
File size: 120.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 2020-05-27
Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nộp thuế ở nước ngoài thì không được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam:
- Trường hợp công ty có người lao động nước ngoài thuộc đối tượng cư trú tại VN có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ tại nước ngoài chi trả thì cá nhân có trách nhiệm khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập nêu trên. Công ty khấu trừ thuế đối với thu nhập do công ty chi trả.
- Cá nhân có nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế trên toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt nam và phát sinh tại nước ngoài.
- Đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam của cá nhân nhưng co công ty mẹ ở nước ngoài chi trả và nộp thuế ở nước ngoài thì số thuế này không được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam