Văn bản số: 4443/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 2020-05-06
Cá nhân điều chuyển trong cùng tập đoàn được ủy quyền cho Tổ chức chi trả thu nhập (TCCTTN) quyết toán thay (nếu không có thu nhập nơi nào khác):
- Người lao động của công ty cũ được điều chuyển sang làm việc tại Công ty (2 công ty cùng tập đoàn), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới quyết toán thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả.