Văn bản số: 5851/CT-TTHT
File size: 143.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Hướng dẫn điều kiện xét người phụ thuộc là Bà ngoại (ngoài độ tuổi lao động, không có thu nhập):
- Trường hợp bà ngoại không còn nơi nương tựa và người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng thì thuộc trường hợp được đăng ký giảm trừ gia cảnh (GTGC).
- Trường hợp người phụ thuộc là bà ngoại còn con cái trong độ tuổi lao động (còn nơi nương tựa, nuôi dưỡng) thì việc đăng ký GTGC là không phù hợp qui định.