Văn bản số: 5825/CT-TTHT
File size: 101.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Khấu trừ thuế các khoản chi trả chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động:
- Trường hợp công ty chi trả các khoản chi trả chi phí làm thẻ visa, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và khai nộp thuế TNCN theo qui định.
- Trường hợp công ty thuê người lao động nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào TNCT của người lao động.