Văn bản số: 5863/CT-TTHT
File size: 105.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2020
Gỉam trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học vào thu nhập chịu thuế TNCN từ Tiền lương, tiền công của người lao động:
- Trường hợp người lao động có đóng góp vào Trung tâm bào trợ xã hội trẻ em...nếu thuộc trường hợp và đáp ứng điều kiện qui định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì được giảm trừ các khoản đóng góp vào thu nhập chịu thuế TNCN từ Tiền lương, tiền công của người lao động.