Trang chủ / Văn bản Thuế / Chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 1484/TCT-TNCN
File size: 79.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2013
Thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS là duy nhất
Văn bản số: 1090/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2013
Thuế TNCN với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
Văn bản số: 832 /CT-TTHT
File size: 635.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2013
Chuyển nhượng BĐS: Thuế TNCN trường hợp hoán đổi đất
Văn bản số: 957/CT-TTHT
File size: 729.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/02/2013
Giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 6191/CT-QLD
File size: 627.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/08/2012
Cơ sở xác định căn nhà duy nhất khi chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 7538 /CT- TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2012
Hoàn thuế trường hợp chuyển nhượng bất động sản khai điều chỉnh là căn nhà duy nhất
Văn bản số: 6989/CT-TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/09/2012
Thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng ủy quyền cho tặng bất động sản
Văn bản số: 2369/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2012
Giấy biên nhận thanh toán không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 2% khi chuyển nhượng Bất động sản
Văn bản số: 4972 /CT-TTHT
File size: 40 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2012
Chuyển nhượng BĐS không có Hóa đơn đầu vào không được áp dụng thuế suất 25% mà áp dụng 2% trên giá chuyển nhượng thực tế
Văn bản số: 4912/CT- TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2012
Uỷ quyền cho thuê quyền sử dụng đất
Văn bản số: 4314 /CT-TTHT
File size: 75.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2010
1/ Trách nhiệm cá nhân khi kê khai chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất
2/Hoàn thuế TNCN trường hợp đề nghị hoàn số thuế TNCN đã nộp với lý do “chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”
Văn bản số: 4220 /CT-TTHT
File size: 607.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất 25% hoặc trường hợp 2% khi chuyển nhượng Bất động sản.
Văn bản số: 1637/TCT-CS
File size: 35 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/05/2012
phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà để thu hồi nợ...Ngân hàng thay mặt thực hiện kê khai nộp thuế thay theo quy định.
Văn bản số: 1418/TCT-TNCN
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/04/2012
Thuế TNCN đối với trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở của người khác trước ngày 01/01/2009 mà chưa thực hiện nghĩa vụ thuế:
nay người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân cho lần chuyển nhượng cuối cùng. Mức nộp 01 lần thuế TNCN cho lần chuyển nhượng cuối cùng theo qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành.
Văn bản số: 1319/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Chuyển nhượng, mua nhà ở, đất ở duy nhất trong cùng ngày:

...cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có xác nhận của UBND xã, phường về nhà ở, đất ở duy nhất; đồng thời trong cùng ngày có mua nhà ở, đất ở khác theo hợp đồng công chứng thì vẫn được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất...
Văn bản số: 2609 /CT-TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Thuế TNCN chuyển nhượng quyền mua căn hộ, mua nền nhà đối với trường hợp cá nhân đã nhận chuyển nhượng trước 01/1/2009 nay mới làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSD đất...không bị truy thu thuế TNCN đối thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp hưởng quyền mua nền nhà của các trường hợp chuyển nhượng trước
Văn bản số: 866/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/03/2012
Chính sách thuế TNCN (thuế Thu nhập cá nhân) khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009
Văn bản số: 597/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/02/2012
Thuế TNCN đối với cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng có ủy quyền
Văn bản số: 12/2011/TT-BTC
File size: 92 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 26/01/2011
- Sửa đổi điểm 3.5, Mục II, Phần A của TT 84/2008; Sửa đổi điểm 7, Mục III, Phần A
- Sửa đổi điều 2, điều 3; Thay thế điều 6 của TT 02/2010/TT-BTC.
Văn bản số: 02/2010/TT-BTC
File size: 78 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 11/01/2010
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC