Trang chủ / Văn bản Thuế / Chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 3241/TCT-TNCN
File size: 498.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/09/2011
V/v thuế thu nhập cá nhân với Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Văn bản số: 3119/TCT-TNCN
File size: 577.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/08/2010
V/v chính sách lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 3087/TCT-TNCN
File size: 508.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2010
Chính sánh thuế TNCN về chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3019/TCT-TNCN
File size: 505.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/08/2010
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3018/TCT-TNCN
File size: 556.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/08/2010
V/v chính sách thuế TNCN về chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 2890/TCT-TNCN
File size: 495.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
V/v chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 2655/TCT-TNCN
File size: 528.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2010
V/v chuyển nhượng bất động sản trước ngày 1/7/1994
Văn bản số: 2125/TCT-TNCN
File size: 511.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/06/2010
V/v hường dẫn chính sách thuế TNCN cho thu nhập từ bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi
Văn bản số: 1833/TCT-TNCN
File size: 568.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2010
V/v hường dẫn chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 1524/TCT-TNCN
File size: 505.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2011
V/v chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 1490/TCT-TNCN
File size: 524.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2011
V/v chuyển nhượng bất độn sản.
Văn bản số: 1133/TCT-TNCN
File size: 514.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2011
V/v vướng mắc về thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 1124/TCT-TNCN
File size: 497.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà đất phát mãi.
Văn bản số: 1061/BCT-TCT
File size: 652.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 19/01/2012
V/v chuyển nhượng bất động sản: hợp đồng mua bán góp vốn
Văn bản số: 955/TCT-TNCN
File size: 529.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2011
V/v chuyển hượng bất động sản
Văn bản số: 740/TCT-CS
File size: 484.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/03/2011
V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 565/CT-TTHT
File size: 566.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/01/2012
V/v thuế TNCN đối chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 421/TCT-TNCN
File size: 510.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2010
V/v chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.
Văn bản số: 348/TCT-TNCN
File size: 531.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/01/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 3373/TCT-TNCN
File size: 558 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS thông qua hợp đồng ủy quyền.