Trang chủ / Văn bản Thuế / Chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 6119/CT-TTHT
File size: 128.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 3914/CT_TTHT
File size: 48.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 9790/CT-TTHT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2018
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 3769/TCT-DNNCN
File size: 295.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/09/2020
Hướng dẫn xử lý về Thuế TNCN và lệ phí trước bạ khi hủy giao dịch chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 8854/CT-TTHT
File size: 101.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/08/2018
Chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai
Văn bản số: 1988/TCT-DNL
File size: 59 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/05/2019
Khai nộp thuế TNCN khi xử lý Tài sản bảo đảm
Văn bản số: 7650/CT-TTHT
File size: 129.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 7519/CT_TTHT
File size: 121.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Giá tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
Văn bản số: 1369/TCT-TNCN
File size: 847 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2018
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 2620/CT-TTHT
File size: 129.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2018
Thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản duy nhất.
Văn bản số: 2285/CT-TTHT
File size: 103.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/03/2018
Thuế TNCN của cá nhân được ủy quyền khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 6554/CT-TTHT
File size: 88.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với ủy quyền chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 6202/CT-TTHT
File size: 83.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền hoàn trả lãi tiền đặt cọc mua bán căn hộ
Văn bản số: 1817/BTC-TCT
File size: 469.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2015
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê căn hộ
Văn bản số: 667/TCT-TNCN
File size: 915.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/02/2018
Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với tài sản sau ly hôn
Văn bản số: 5759/CT-TTHT
File size: 80.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho cá nhân nhận uỷ quyền ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 5662/CT-TTHT
File size: 117.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng căn nhà duy nhất
Văn bản số: 5389/TCT-TNCN
File size: 350.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2017
Thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 2396/CT-TTHT
File size: 737.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2013
Chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai: nếu có hóa đơn chứng từ mua vào, hóa đơn bán ra được áp dụng thuế suất 25%
Văn bản số: 2322/CT–TTHT
File size: 32 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/05/2013
Chuyển nhượng căn hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (mặc dù duy nhất) cũng không được miễn thuế