Văn bản số: 5009/CT-TTHT
File size: 89.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 2018-05-31
Trường hợp cá nhân nhận ủy quyền quản lý bất động sản của chủ sở hữu bất động sản (không phải là người thân nhận ủy quyền quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC) để ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cho người khác, người được ủy quyền có đầy đủ các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản, thời hạn ủy quyền là 20 năm, không nhận thù lao, nếu cơ quan thuế xác định cá nhân nhận ủy quyền có thu nhập phát sinh từ giao dịch ủy quyền trên thì cá nhân nhận ủy quyền phải nộp thuế TNCN ( thuộc trường hợp cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật)