Văn bản số: 4264/CT-TTHT
File size: 123 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Trường hợp công ty thực hiện chương trình khuyến mãi tặng tiền mặt cho khách hàng là cá nhân kinh doanh bán sảm phẩm của công ty....
- Đối với khoản chi "chiết khấu thanh toán", "chi hỗ trợ khách hàng đạt doanh số" thì các khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%. Khi chi trả công ty thực hiện khấu trừ, khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Đối với chi "chiết khấu thương mại" (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật Thuế TNCN, công ty không phải khấu trừ thuế TNCN khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này.