Văn bản số: 4815/CT-TTHT
File size: 49.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn đăng ký, kê khai người phụ thuộc là chị ruột:
-Nếu chị ruột không còn nơi nương tựa và đáp ứng điều kiện nêu tại điểm đ Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 thì người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc