Văn bản số: 8412/CT-TTHT
File size: 193 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
1/Trường hợp công ty có khoản chi phúc lợi từ quỹ Công đoàn cho người lao động:
   -Tiền chi đám hiếu hỉ theo qui định công ty và phù hợp Luật thuế TNDN thì không tính thuế
   -Tiền mừng sinh nhật, quà sinh nhật...hỗ trợ học ngoại ngữ...phải tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
2/- Khi người lao động (NLĐ) nhận được khoản thưởng bằng cổ phiếu của Công ty thì chưa phải kê khai nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
- Khi NLĐ chuyển nhượng cổ phiếu thưởng (trường hợp này tiền bán cổ phiếu được chuyển vào tài khoản công ty và công ty chi trả trực tiếp cho người lao động) thì Công ty phải khấu trừ thuế và kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đồng thời phải kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định