Văn bản số: 4814/CT-TTHT
File size: 57 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018

Đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chi trả cho người lao động cao hơn mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật lao động thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.

Đối với khoản tiền bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà Công ty chi trả cho người lao động nếu khoản chi phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 của Luật lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.