VietPIT - Bộ tài chính
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Bộ tài chính
File size: 1.6MB
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 05/02/2010
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN ... 
File size: 92KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 26/01/2011
- Sửa đổi điểm 3.5, Mục II, Phần A của TT 84/2008; Sửa đổi điểm 7, Mục III, Phần A
- Sửa đổi điều 2, điều 3; Thay thế điều 6 của TT 02/2010/TT-BTC. ... 
File size: 54KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/02/2011
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công dạy thêm giờ của giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập tự chủ. ... 
File size: 78KB
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 11/01/2010
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ... 
File size: 108.2KB
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/12/2008
Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế TNCN đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an. ... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [34 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES