VietPIT - Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
TRANG CHỦ   |  VĂN BẢN   |  THÀNH VIÊN   |  ĐĂNG NHẬP   |  ĐĂNG KÝ
TÌM NHANH
LOẠI HÌNH VĂN BẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH
Tư vấn thuế
Hỗ trợ kê khai thuế qua mạng
Doanh nghiệp ASEAN
VĂN BẢN > Đăng ký thuế, Khai thuế, Khấu trừ thuế
File size: 47.5KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 23/05/2012
Điều kiện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
... 
File size: 61KB
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 05/07/2011
Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản bồi thường do Công ty kinh doanh bất động sản chi trả cho cá nhân ... 
File size: 56KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 05/12/2011
Khấu trừ thuế thù lao thành viên HĐQT ... 
File size: 38KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 03/01/2012
Trường hợp công ty trả tiền cho cá nhân để cá nhân đứng tên thuê nhà nếu không có hóa đơn mang tên, mã số công ty phải tính toàn bộ vào TNCT... ... 
File size: 44KB
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế TPHCM
Ngày ban hành: 17/01/2012
Khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến trường hợp cá nhân liên tục ký HĐ ngắn hạn ... 
 Page: << Pre >> [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [1314 [15
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38<< Next >> 
HƯỚNG DẪN VỀ 10 LOẠI THU NHẬP
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ
Thủ tục thuế TNCN đối với VP đại diện nước ngoài
Tra cứu hóa đơn
Copyright © by VietPIT.com. All rights reserved. GIỚI THIỆU  | HƯỚNG DẪN  | ĐIỀU KHOẢN  | LIÊN HỆ Powered by ACES