Văn bản số: 4251/CT-TTHT
File size: 72.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế theo năm thực nhận (thu nhập phát sinh của các năm trước)
Văn bản số: 4236/CT-TTHT
File size: 132 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2020
Khấu trừ thuế trước khi chi trả trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động
Văn bản số: 4199/CT-TTHT
File size: 140.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2020
Không thuộc đối tượng ủy quyền phải tự quyết toán thuế
Văn bản số: 4115/CT-TTHT
File size: 270.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2020
Điều kiện xóa nợ thuế và xét giảm thuế khi bị bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 3628/CT-TTHT
File size: 189.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2020
Thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phiếu được thưởng hoặc mua với giá ưu đãi
Văn bản số: 3610/CT-TTHT
File size: 130.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2020
Thuế TNCN các khoản phụ cấp, khoản khoán chi
Văn bản số: 3552/CT-TTHT
File size: 103.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2020
Thu thuế TNCN khi công ty tặng quà cho người lao động
Văn bản số: 3530/CT-TTHT
File size: 173.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 3525/CT-TTHT
File size: 63.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Đối tượng là người phụ thuộc để gỉam trừ gia cảnh
Văn bản số: 3518/CT-TTHT
File size: 214.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2020
Hướng dẫn thu thuế khoản chi thưởng bằng cổ phiếu
Văn bản số: 3491/CT-TTHT
File size: 149.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Điều kiện cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế
Văn bản số: 3486/CT-TTHT
File size: 80.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Uỷ quyền chuyển nhượng Bất động sản
Văn bản số: 3466/CT-TTHT
File size: 110.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Các khoản chi cho người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng lao động về nước
Văn bản số: 3462/CT-TTHT
File size: 169.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
1/Hướng dẫn trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán khi điều chuyển từ chi nhánh sang công ty
2/Cá nhân có HĐLĐ dưới 3 tháng cam kết thu nhập thấp để công ty không khấu trừ thuế
Văn bản số: 3452/CT-TTHT
File size: 187.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Thu thuế TNCN khi chi trả tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân không phải là người lao động của công ty
Văn bản số: 3450/CT-TTHT
File size: 113.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Hoa hồng môi giới trả cho nhân viên trong công ty là thu nhập tiền lương, tiền công
Văn bản số: 3444/CT-TTHT
File size: 122.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2020
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Văn bản số: 2223/CT-TTHT
File size: 185.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/03/2020
Thu nhập từ hoạt động môi giới Bất động sản
Văn bản số: 1517/CT-TTHT
File size: 73 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/02/2020
Khoản tiền được chi hộ nâng cao trình độ, tay nghề theo qui định không tính vào TNCT
Văn bản số: 1499/CT-TTHT
File size: 149 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/02/2020
Điều chỉnh quyết toán khi khai sai