Văn bản số: 5365/CT-TTHT
File size: 85.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản thù lao của hội đồng quản trị
Văn bản số: 8178/CT-HTTT
File size: 89.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2017
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 5771/CT-TTHT
File size: 142.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Quy định về giảm trừ khoản tiền bảo hiểm hưu trí tự nguyện
Văn bản số: 9991/CT-TTHT
File size: 210.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/09/2019
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với thuế từ lợi tức từ chuyển nhượng tài sản giữa VN-Đức
Văn bản số: 8177/CT-TTHT
File size: 126.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hướng dẫn tính thu nhập chịu thuế TNCN đối với công tác phí
Văn bản số: 5509/CT-TTHT
File size: 100.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền hỗ trợ khách hàng đạt doanh số
Văn bản số: 9993/CT-TTHT
File size: 120.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/09/2019
thuế TNCN đối với các khoản chi phí
Văn bản số: 7189/CT-HTTT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2018
Tính thuế TNCN cho hoạt động cho thuê tài sản
Văn bản số: 10091/CT-TTHT
File size: 160.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/08/2019
chính sách thuế TNCN về giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 11241/CT-TTHT
File size: 142.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Khấu trừ thuế TNCN cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động
Văn bản số: 11327/CT-TTHT
File size: 72.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/10/2019
Thuế TNCN đối với trợ cấp học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam
Văn bản số: 11558/CT-TTHT
File size: 75.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê
Văn bản số: 11567/CT-TTHT
File size: 86.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là mẹ đẻ
Văn bản số: 5766/CT-TTHT
File size: 130.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Kê khai thuế TNCN đối với thương nhân nước ngoài
Văn bản số: 5755/CT-TTHT
File size: 102.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Kê khai thuế đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 5370/CT-TTHT
File size: 79.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản trợ cấp chuyển vùng một lần
Văn bản số: 5098/CT-TTHT
File size: 99.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản trợ cấp chuyển vùng một lần
Văn bản số: 5744/CT-TTHT
File size: 86.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Khoán chi tiền công tác phí
Văn bản số: 5710/CT-TTHT
File size: 125.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Các khoản thu nhập tiền lương, tiền công sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
Văn bản số: 5026/CT-TTHT
File size: 114 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài