Văn bản số: 1873/TCT-TNCN
File size: 67.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2017
Khoản thu nhập từ bồi thường do vi phạm hợp đồng
Văn bản số: 5318/TCT-DNL
File size: 1.7 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/11/2017
Chính sách thuế đối với hệ thống phân phối xổ số vietlot
Văn bản số: 5249/TCT-TNCN
File size: 359.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/11/2017
tiền học phí cho nhân viên để nâng cao trình độ tay nghề
Văn bản số: 2754/TCT-TNCN
File size: 178.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/06/2017
Hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn bán lẻ và thuế TNCN từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế
Văn bản số: 2943/TCT-TNCN
File size: 100.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2017
hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế
Văn bản số: 3438/TCT-TNCN
File size: 90.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2017
Khai thuế, khấu trừ thuế đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 3811/TCT-TNCN
File size: 174.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/08/2017
Giá tính thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là tài sản khác
Văn bản số: 3359/TCT-HTQT
File size: 73.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/07/2017
Áp dụng hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc vào thu nhập
Văn bản số: 3471/TCT-TNCN
File size: 91.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2017
Thu nhập nhận được từ thừa kế, quà tặng chuyển nhượng là động sản
Văn bản số: 2546/TCT-DNNCN
File size: 65.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/06/2020
Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị Quyết 954 của UBTVQH
Văn bản số: 1249/TCT-DNNCN
File size: 367 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/03/2020
Thu nhập nhận được do tham gia chương trình, đề án khoa học
Văn bản số: 747/CT-TTHT
File size: 75.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2020
Thu nhập từ đầu tư vốn của Chủ công ty TNHH một thành viên
Văn bản số: 725/CT-TTHT
File size: 138.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Khoán chi công tác phí
Văn bản số: 14-CT-TTHT
File size: 98.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/01/2020
Cấp chứng từ khấu trừ thuế:
- Đối với cá nhân ký HĐLĐ trên 3 tháng thì tổ chức chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ tương ứng trong 1 ký tính thuế (theo năm dương lịch)
Văn bản số: 07/2016/QĐ-TTg
File size: 83.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/02/2016
Quyết định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc tại Việt nam
Văn bản số: 05/VBHN-BTC
File size: 520.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 14/03/2016
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Văn bản số: 834/TCT-TNCN
File size: 92.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/03/2016
Bác sĩ hoạt động độc lập có thu nhập từ khám chữa bệnh, được xác định là tiền lương, tiền công
Văn bản số: 06/2016/TTg
File size: 196.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/02/2016
Quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện, chương trình dự án viện trợ Phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Văn bản số: 14/2015
File size: 660.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 26/05/2015
Nghị định hợp nhất số 14/2015
Văn bản số: 12/2015/NĐ-CP
File size: 1.4 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/02/2015
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ