Văn bản số: 4581/TCT-TNCN
File size: 615.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/11/2009
V/v xác định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 2169/BTC-TCT
File size: 624.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/02/2011
V/v chính sách miễn thuế TNCN đối với thu nhập làm thêm giờ của nhà giáo.
Văn bản số: 10255 /BTC-TCT
File size: 629 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 20/07/2009
Về việc triển khai thực hiện miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội.
Văn bản số: 3244/TCT-TNCN
File size: 618.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/09/2011
Bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng
Văn bản số: 1908/TCT-TNCN
File size: 620.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2010
V/v miễn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối,nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
Văn bản số: 1823/BTC–TCT
File size: 634.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2009
V/v triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 807/TCT-TNCN
File size: 636.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/03/2009
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế TNCN.
Văn bản số: 10029/CT-TTHT
File size: 635.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2011
Ủy quyền khai thuế
Khai thuế trong trường hợp vừa có thu nhập tại Việt Nam vừa có thu nhập tại nước ngoài
Văn bản số: 5953/CT-TTHT
File size: 619.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/07/2011
Nơi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản đầu tư vốn.
Văn bản số: 2743/TCT-TNCN
File size: 619.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2010
V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng biên lai thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2614/TCT-TNCN
File size: 595.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/07/2010
Về việc chứng từ khấu trừ thuế TNCN của năm 2009 nhưng sang năm 2010 mới cấp có được nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế, hoàn thuế TNCN năm 2009.
Văn bản số: 2052/TCT-TNCN
File size: 632.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2011
Giải quyết khiếu nại hoàn trả số thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao.
Văn bản số: 1953/TCT-TNCN
File size: 623.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2010
Khấu trừ thuế cá nhân Việt Nam nhận lương từ tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài
Văn bản số: 1796/TCT-TNCN
File size: 611.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2010
Về việc giảm trừ gia cảnh và khấu trừ thuế đối với khoản tiền thưởng năm 2009.
Văn bản số: 1566/TCT-CS
File size: 625.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2011
Về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
Văn bản số: 747/TCT-TNCN
File size: 613.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2010
V/v khấu trừ, kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 729/TCT-TNCN
File size: 619 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/03/2011
Năm tính thuế ở nước ngoài không trùng với năm tính thuế dương lịch.
Văn bản số: 43/TCT-TNCN
File size: 621.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài.
Văn bản số: 2965/TCT-TNCN
File size: 624 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2009
Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý Bảo hiểm
Văn bản số: 1490/TCT-TNCN
File size: 616.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2011
Chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản duy nhất và TNCN đối với đại lý xổ số.