Văn bản số: 11156/CT-TTHT
File size: 86.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí thẻ hội viên
Văn bản số: 3850/TCT-TNCN
File size: 655.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/10/2018
Hướng dẫn đăng kí giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 3569/TCT-KK
File size: 347.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2018
Hướng dẫn điều chỉnh tiền chậm nộp thuế TNCN
Văn bản số: 3545/TCT-TNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2018
Xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN
Văn bản số: 3206/TCT-CS
File size: 418.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2018
Chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn
Văn bản số: 10955/CT-TTHT
File size: 122.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2019
Khai nộp thuế TNCN khi người lao động được thưởng bằng cổ phiếu
Văn bản số: 5876/CT-TTHT
File size: 73.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản chỉ có duy nhất một nhà ở
Văn bản số: 2710/TCT-TNCN
File size: 1.7 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2018
Hướng dẫn tính tiền chậm nộp thuế TNCN
Văn bản số: 2465/TCT-TNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/06/2018
Xác định thuế TNCN của cá nhân không cư trú
Văn bản số: 2429/TCT-TNCN
File size: 389.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/06/2018
Hướng dẫn cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà
Văn bản số: 10898/CT-TTHT
File size: 41.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/03/2020
Đăng ký người phụ thuộc là cá nhân không nơi nương tựa
Văn bản số: 5848/CT-TTHT
File size: 69.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Chi trả thu nhập trong quá trình làm thủ tục giải thể, phá sản
Văn bản số: 2428/TCT-TNCN
File size: 429.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/06/2018
Hướng dẫn thuế TNCN đối với cá nhân tham gia đề án quốc gia
Văn bản số: 1840/TCT-TNCN
File size: 908 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/05/2018
Xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản phụ cấp
Văn bản số: 15770/CT-TTHT
File size: 147.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ đối tượng cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 5842/CT-TTHT
File size: 81.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Thu nhập của cá nhân không cư trú và không phát sinh thu nhập tại Việt Nam
Văn bản số: 10671/CT-TTHT
File size: 118.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2019
Thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng
Văn bản số: 15769/CT-TTHT
File size: 75.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Hưỡng dẫn kê khai khấu trừ thuế đối với cá nhân hợp tác kinh doanh vận tải
Văn bản số: 15631/CT-TTHT
File size: 104.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/12/2019
Xác định khoản thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân khi đi công tác
Văn bản số: 5838/CT-TTHT
File size: 168.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Thu nhập từ đầu tư vốn dưới hình thức nhận tiền lãi