Văn bản số: 3036/CT-KK&KTT
File size: 55.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2013
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN sử dụng chữ ký khắc sẵn
Văn bản số: 1670/TCT-TNCN
File size: 34.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2013
Công ty không khấu trừ thuế bị truy thu
Văn bản số: 1640/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/05/2013
Thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp: Phụ cấp công vụ của Công chức phải chịu thuế
Văn bản số: 1484/TCT-TNCN
File size: 79.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2013
Thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng BĐS là duy nhất
Văn bản số: 1428/TCT-DNL
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2013
Khấu trừ thuế:
Đơn vị trực tiếp chi trả lương có trách nhiệm khấu trừ thuế
Văn bản số: 1293/TCT-CS
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2013
Khái niệm người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật
Văn bản số: 1949/CT-TTHT
File size: 44 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/04/2013
Điều chỉnh quyết toán khi thu hồi tiền lương của NLĐ
Văn bản số: 1875/CT-TTHT
File size: 49.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2013
Hướng dẫn kê khai điều chỉnh khi chưa khấu trừ thuế
Văn bản số: 1818/CT-TTHT
File size: 54 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2013
Bù trừ số thuế thu nhập cá nhân sau quyết toán 2012
Văn bản số: 1764 /CT-TTHT
File size: 734.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2013
cá nhân có thu nhập 2 nơi phải tự quyết toán thuế tại Cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng
Văn bản số: 1689 /CT-TTHT
File size: 738.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2013
Cá nhân cư trú phải khai thu nhập toàn cầu
Văn bản số: 1090/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2013
Thuế TNCN với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
Văn bản số: 1735 /CT-TTHT
File size: 282.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2013
cá nhân có ký HĐLĐ dài hạn trên 3 tháng nếu có thu nhập duy nhất 1 nơi được ủy quyền quyết toán, kể cả trong năm không làm đủ 12 tháng (người nước ngoài cũng được áp dụng qui định này)
Văn bản số: 1729/CT-TTHT
File size: 289 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2013
Xác định thời điểm chi trả thu nhập để quyết toán thuế
Văn bản số: 1616/CT-TTHT
File size: 270.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/03/2013
Cách kê khai số thuế đã nộp trên tờ khai quyết toán
Văn bản số: 1711/CT-TTHT
File size: 1.4 MB
icon
Image
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2013
Hướng dẫn qui đổi thành thu nhập chịu thuế trường hợp cá nhân nhận thu nhập Net
Văn bản số: 1316 / CT-TTHT
File size: 295.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2013
Khai thuế trường hợp cá nhân người NN vừa nhận thu nhập tại VN vừa nhận thu nhập tại nước ngoài
Văn bản số: 834 /CT-TTHT
File size: 289 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2013
Phụ cấp công vụ phải chịu thuế
Văn bản số: 1348/CT-TTHT
File size: 289.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Cha, mẹ nuôi nếu thỏa điều kiện vẫn được xem là người phụ thuộc
Văn bản số: 1292 /CT-TTHT
File size: 286.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/03/2013
Phụ cấp thâm niên nhà giáo chi theo qui định được miễn thuế