Văn bản số: 6316/CT-TTHT
File size: 69.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2018
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân nhiều nguồn thu nhập
Văn bản số: 6312/CT-TTHT
File size: 131.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho các khoản chi phí làm visa, thẻ tạm trú
Văn bản số: 6202/CT-TTHT
File size: 83.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền hoàn trả lãi tiền đặt cọc mua bán căn hộ
Văn bản số: 6074/CT-TTHT
File size: 107.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2018
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc là cháu ruột
Văn bản số: 5841/CT-TTHT
File size: 89.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/06/2018
Hướng dẫn tính giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 5808/CT-TTHT
File size: 155.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2018
Hướng dẫn tổ chức chi trả về kê khai quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 10706/BTC-CST
File size: 143.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 14/08/2017
Bù trừ tiền thuế TNCN nộp thừa với số tiền thuế nộp thiếu của cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp
Văn bản số: 8095/CT-TTHT
File size: 40 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/08/2017
Thuế TNCN đối với cá nhân không đăng ký kinh doanh
Văn bản số: 1817/BTC-TCT
File size: 469.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2015
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng Hợp đồng cho thuê căn hộ
Văn bản số: 667/TCT-TNCN
File size: 915.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/02/2018
Thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với tài sản sau ly hôn
Văn bản số: 407/TCT-TNCN
File size: 732.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/01/2018
Hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế TNCN của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán
Văn bản số: 5780/CT-TTHT
File size: 126.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2018
Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân cho các khoản từ thiện nhân đạo
Văn bản số: 5759/CT-TTHT
File size: 80.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho cá nhân nhận uỷ quyền ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 5665/CT-TTHT
File size: 108.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho Chi nhánh Công ty
Văn bản số: 5662/CT-TTHT
File size: 117.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng căn nhà duy nhất
Văn bản số: 2970/TCT-DNNCN
File size: 732.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hoàn thuế TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 2355/TCT-DNNCN
File size: 1.9 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Khấu trừ thuế khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động
Văn bản số: 5652/CT-TTHT
File size: 81 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2017
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc là em ruột
Văn bản số: 1335/TCT-CS
File size: 82.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2019
Hướng dẫn sử dụng mã số thuế của Chủ Doanh nghiệp tư nhân, Trưởng văn phòng Luật sư
Văn bản số: 330/TCT-CS
File size: 466.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/01/2019
Chính sách thuế cá nhân kinh doanh trông giữ xe