Văn bản số: 5964/CT-TTHT
File size: 155.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Hướng dẫn về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 5963/CT-TTHT
File size: 117.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Văn bản số: 5962/CT-TTHT
File size: 90 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Quy định về đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là Bà
Văn bản số: 5958/CT-TTHT
File size: 82.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Quy định về khoản giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc
Văn bản số: 5929/CT-TTHT
File size: 83.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Quy định về khoản thu nhập không chịu thuế TNCN
Văn bản số: 5898/CT-TTHT
File size: 97.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 3880/CT-TTHT
File size: 148.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/09/2020
Quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài có quốc tịch Thái Lan
Văn bản số: 3878/CT-TTHT
File size: 150.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 9982/CT-TTHT
File size: 72.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/09/2018
Thu nhập từ khoản tiền phụ cấp công tác phí làm việc tại nước ngoài
Văn bản số: 9790/CT-TTHT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2018
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 9474/CT-TTHT
File size: 175 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/09/2018
Thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định là khoản thường bằng cổ phiếu
Văn bản số: 9322/CT-TTHT
File size: 100.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Quy đổi thu nhập tính thuế TNCN và mức khoán chi tiền điện thoại
Văn bản số: 9269/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2019
Thu nhập từ sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc, không tích lũy phí bảo hiểm
Văn bản số: 9263/CT-TTHT
File size: 117.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Kê khai, khấu trừ thuế TNCN và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động
Văn bản số: 9262/CT-TTHT
File size: 96.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài về nước
Văn bản số: 9241/CT-TTHT
File size: 120.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Thu nhập từ nhận quà tặng là bất động sản trong mối quan hệ em dâu và chị chồng
Văn bản số: 66230/CT-KK&KTT
File size: 76.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/07/2020
Thuế TNCN của cá nhân có phát sinh thu nhập từ hoạt động Thương mại điện tử
Văn bản số: 66288/CT-TTHT
File size: 123.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/07/2020
Thu nhập nhận được do đầu tư vốn vào Quỹ Tín dụng nhân dân
Văn bản số: 2060/CT-TTHT
File size: 148.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2019
Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp mất việc, hỗ trợ tài chính khác của người lao động
Văn bản số: 1620/TCT-DNNCN
File size: 312.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2020
Quy định các điều kiện đối với người phụ thuộc