Văn bản số: 1701/CT-TTHT
File size: 138.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/03/2018
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Văn bản số: 1096/CT-TTHT
File size: 29.9 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2018
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ Đầu tư vốn
Văn bản số: 1095/CT-TTHT
File size: 65.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2018
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Văn bản số: 1057/CT-TTHT
File size: 69.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2018
Phương pháp Khấu trừ, khai và nộp thuế đối với cá nhân là đối tác (chủ xe Grab) của Công ty Grabtaxi VN trong hoạt động kinh doanh phát triển dịch vụ giới thiệu xe.
Văn bản số: 4964/TCT-TNCN
File size: 377.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/10/2017
Thuế TNCN đối với tiền học phí của con riêng
Văn bản số: 4936/TCT-TNCN
File size: 618.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/10/2017
Xác định tình trạng cư trú của cá nhân
Văn bản số: 3899/TCT-TNCN
File size: 87 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/08/2017
Hướng dẫn quyết toán đối với trợ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên
Văn bản số: 3867/TCT-TNCN
File size: 15 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/08/2017
chính sách thuế TNCN về chi phí làm visa, giấy phép lao động
Văn bản số: 3748/TCT-TNCN
File size: 173.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/08/2017
Hồ sơ miễn thuế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
Văn bản số: 3068/TCT-CS
File size: 60.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/07/2017
V/v hóa đơn hộ, cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 3008/TCT-TNCN
File size: 82.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/07/2017
Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN
Văn bản số: 2949/TCT-TNCN
File size: 124.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2017
Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 3275/TCT-DNNCN
File size: 223.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/08/2020
khoản đóng góp bắt buộc vào quỹ thiên tai
Văn bản số: 3569/TCT-DNNCN
File size: 161.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/08/2020
Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo
Văn bản số: 5392/TCT-TNCN
File size: 1.9 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2017
Kê khai thuế nhà thầu đồi với người nước ngoài.
Văn bản số: 5389/TCT-TNCN
File size: 350.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2017
Thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 2548/TCT-TNCN
File size: 86 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2017
Thue TNCN đối với thu nhập từ khuyến mại.
Văn bản số: 2547/TCT-TNCN
File size: 87.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2017
Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài
Văn bản số: 3363/TCT-DNNCN
File size: 254 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/08/2020
Mẫu cam kết thu nhập
Văn bản số: 3287/TCT-DNNCN
File size: 319.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/08/2020
Hoàn thuế TNCN nộp thừa đối với DN bán hàng đa cấp